Chính phủ thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19

Posted on Wed, 06/02/2021 - 06:16

Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam được thành lập để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ ho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng Covid-19 cho người dân...

Read More

Thiệt đủ đường, OTA nội tính đường xuất ngoại

Posted on Wed, 06/02/2021 - 06:15

Cũng là đại lý du lịch trực tuyến (OTA) nhưng OTA nội địa thì oằn mình chịu 20% thuế thu nhập doanh nghiệp và 10% VAT còn OTA nước ngoài né được hai khoản thuế này. Thực tế trên khiến nhiều OTA nội địa tính đường ra nước ngoài đăng ký kinh doanh để né thuế...

Read More

Hà Nội gia hạn thuế, tiền thuế đất cho các doanh nghiệp

Posted on Wed, 06/02/2021 - 06:15

Quy định mới bổ sung doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc. Người nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất chậm nhất ngày 30/7/2021...

Read More